Konversi Kalimat menjadi Allay ( Java )

import javax.swing.*;
import java.util.Random;
class Allay
{
    static void ubahHuruf_A(String input, int j)//method untuk merubah huruf "A"
    {
        String array[] = {"4","@","A"};         //
        Random r = new Random();                //Code untuk mendapatkan
        int index = r.nextInt(array.length);    //Random dari "4","@", dan "A"
        String result = array[index];           //
        System.out.print(""+result);
    }

    static void ubahHuruf_S(String input, int j)//method untuk merubah huruf "S"
    {
        System.out.print("c");
    }

    static void ubahHuruf_T(String input, int j)//method untuk merubah huruf "T"
    {
        if(((j+1)==input.length())||(input.charAt(j+1)==' '))//code yang digunakan untuk menentukan apakah huruf "T"
        {                                                     //berada  diakhir suatu kata
        System.out.print("dh");
        }
        else
        {
            System.out.print(""+input.charAt(j));
        }
           
    }

    static void ubahHuruf_U(String input, int j)//method untuk merubah huruf "U"
    {
        System.out.print("yu");
    }

    static void ubahHuruf_Y(String input, int j)//method untuk merubah huruf "Y"
    {
        System.out.print("e");
    }

    public static void utama()
    {
        String input = JOptionPane.showInputDialog("Input Kalimat yang di-Alay-kan: ");//Dialog untuk memasukan inputan
       
        System.out.print("\nKalimat yang akan di-Alay-nya : "+input+"\n");
        System.out.print("Kalimat Alay-nya adalah : ");
        for(int j=0;j<input.length();j++)
        {
            if(input.charAt(j)=='a'||input.charAt(j)=='A')
            {
                ubahHuruf_A(input,j);
            }
            else if(input.charAt(j)=='s'||input.charAt(j)=='S')
            {
                ubahHuruf_S(input,j);
            }
            else if((input.charAt(j)=='t'||input.charAt(j)=='T'))
            {
                ubahHuruf_T(input,j);
            }
            else if(input.charAt(j)=='u'||input.charAt(j)=='U')
            {
                ubahHuruf_U(input,j);
            }
            else if(input.charAt(j)=='y'||input.charAt(j)=='Y')
            {
                ubahHuruf_Y(input,j);
            }
            else
            {
                System.out.print(""+input.charAt(j));
            }
        }System.out.print("\n");     
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        for(int i=0;i<1;i--)
        {
            utama();
        }
    }
}
//use "Allay.java" for file name
exsample ouput :

Previous
Next Post »